EU-Kontroll

AC - Service.

Hvorfor er AC-service nødvendig?

Hvis man får en rar lukt i bilen, etter AC-systemet ikke har vært i brukt en stund.

Det kan bli lekkasje av kjølemiddel når ikke AC-systemet er i gang året rundt.

Kontakt oss