EU-Kontroll

Bilglass

Vi har et samarbeide med Riis Bilglass, som både skifter rute, kalibrerer og fikser steinsprut på dagen.

Bilglass og reparasjoner av steinsprut skader gjøres i samarbeid med ditt forsikringsselskap. 

Vi hjelper deg med å fylle ut skademeldingskjema.

Deretter betaler du kun egenandelen som forsikringsselskapet ditt har fastsatt til oss.

Vi fakturerer forsikringsselskapet for det resterende beløp.

Egenandel er vanligvis 2000,- men kan variere etter hvilket forsikringsselvskap man har. 

Gjelder det varebil på firmabiler må bileier betale mva på hele skadebeløpet.

Har du hel eller delkasko er reparasjon av steinsprut skader gratis.

Kontakt oss